Φεβρουάριος

Φεβρουάριος

Σήμερα
2 Φεβρουαρίου 2020

Προγραμματισμένα συμβάντα

10:30
Συνάντηση με την ομάδα σχεδίασης
12:00
Συνάντηση με τον πελάτη
13:00
Διάλειμμα για φαγητό με τη Μαρία
14:30
Τηλεδιάσκεψη
15:30
Προθεσμία για την υποβολή της πρότασης